Komitet organizacyjny


Przewodnicząca:
dr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ, e-mail: msadowska@wsiiz.pl

Sekretarz ds. administracji i organizacji konferencji [rejestracja prelegentów, weryfikacja zgłoszeń, abstraktów]:
Piotr Ozimek [e-mail: nauka@wsiiz.pl, tel. 22 662 24 26]

Sekretarz ds. obsługi uczestników konferencji [rejestracja i obsługa słuchaczy oraz zakwaterowania prelegentów]:
Oktawia Romanowska [e-mail: nauka@wsiiz.pl, tel 22 856 70 77]

Sekretarze ds. obsługi uczestników zagranicznych:
Rafał Sztyk [e-mail: nauka@wsiiz.pl, tel. 22 856 70 93]
 

Sekretariat konferencji

 

Wyższa Szkoła Inzynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa
Polska