Komitet organizacyjny


Przewodnicząca:
dr n. społ. Joanna Klonowska, e-mail: joanna.klonowska@wsiiz.pl, 22 562 35 06

Sekretarz ds. administracji i organizacji konferencji [rejestracja prelegentów, weryfikacja zgłoszeń, abstraktów]:
Piotr Ozimek [e-mail: nauka@wsiiz.pl, tel. 22 562 35 30]

Sekretarz ds. obsługi uczestników konferencji [rejestracja i obsługa słuchaczy]:
Oktawia Romanowska [e-mail: nauka@wsiiz.pl, tel 22 562 35 31]
Katarzyna Pucek [e-mail: nauka@wsiiz.pl, tel 22 562 35 31]

Sekretarz ds. obsługi osóba niepełnosprawnych:
Agnieszka Wolska [e-mail: agnieszka.wolska@wsiiz.pl, bon@wsiiz.pl, tel. 22 562 35 06]

Sekretarze ds. promocji konferencji:
Jacek Wałasz [e-mail: jacek.walasz@wsiiz.pl, tel. 22 562 35 12]
Sebastian Piaseczny [e-mail: sebastian.piaseczny@wsiiz.pl, tel. 22 562 35 10]
 

Sekretariat konferencji

 

Wyższa Szkoła Inzynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa
Polska