Warsaw College of Health and Engineering
Bitwy Warszawskiej 1920 r. No 18
02-366 Warsaw
Poland
wsiiz.pl