Warsaw College of Engineering and Health 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. No 18
02-366 Warsaw
Poland
wsiiz.pl