Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa
Polska
wsiiz.pl